Leren-plus

Een leerling in het middelbaar onderwijs is op zoek naar zijn eigen identiteit. Hij onderzoekt de wereld op zijn eigen manier, stelt zichzelf en anderen vragen en is in die zin dus sociaal en nieuwsgierig. Tel daarbij op dat hij, omdat zijn hersenen nog niet volledig volgroeid zijn, risico durft te nemen en je hebt de ideale ingrediënten om te leren. Met Leren-plus speel ik daar op in. Lees in de bedrijfsmissie, visie op leren en kernwaarden hoe ik dat doe!

Over Leren-plus Een leerling in staat stellen zichzelf te versterken

Wat is mijn missie?

Bij Leren-plus werk ik vanuit de missie dat een leerling, ongeacht zijn afkomst of intelligentie, in staat moet zijn om zichzelf te versterken op een manier die bij hen past. Hierdoor zijn ze op de langere termijn in staat zélf hun persoonlijke ontwikkeling te sturen. Om dit te realiseren hanteer ik twee motto’s:

  • Leren hoeft niet altijd leuk te zijn
  • Fouten maken betekent dat je leert

Kernwaarden

Om de missie, visie en motto’s te ondersteunen handel ik vanuit een aantal kernwaarden. Dit zijn betrouwbaar, betrokken en rustig. Betrouwbaar zodat je op me kan rekenen. Betrokken omdat ik vind dat iedere leerling dat verdient en rustig omdat het je in staat stelt de ruimte te nemen die je nodig hebt om te ontwikkelen. 

Uniek en bijzonder

Iedere mens is anders en heeft zijn persoonlijke fysieke en psychologische kenmerken. Dit maakt hem uniek en bijzonder. Het is deze eigenheid die hem doet opvallen, met al zijn kwaliteiten en valkuilen. Naast de discussie of identiteitsvorming meer wordt bepaald door wat je in biologische zin hebt meegekregen van moeder natuur (nature) of door je opvoeding of omgeving (nurture) is het een gegeven dat ieder mens vanaf zijn geboorte op zijn minst wordt beïnvloed door zijn omgeving. Het is onmogelijk om niet te communiceren. 

Over Leren-plus Een leerling in staat stellen zichzelf te versterken

Mijn visie op leren

Alhoewel volgens de wetenschap leerlingen ook hulp kunnen gebruiken bij het maken van verantwoorde keuzes is er dus zeker ook intrinsieke motivatie aanwezig. Met deze motivatie kan een leerling zelf sturing geven aan zijn leerproces door ervaringen die hij opdoet te delen met mensen in zijn omgeving. In feite is dit een vorm van feedback vragen op een ervaring die hij net heeft opgedaan. Door de dialoog die hierdoor ontstaat kan een leerling in meerdere opzichten leren, met een onderzoekende houding als basis. 
In de gesprekken die ik hierdoor voer met leerlingen probeer ik hen te prikkelen en uit te dagen om verder te denken dan dat ze normaalgesproken waarschijnlijk doen.

Waarom naar Leren-plus?

Lees wat deze leerlingen en collega’s over mij en mijn lessen zeggen: 

Heb het idee dat je veel kennis hebt, daarom leuk om naar je te luisteren. Kan de kennis laagdrempelig overbrengen. Maakt daarin en daarmee contact met leerlingen.

Collega in VO, 34 jaar


Geen tips. Ik vind dat je het heel goed doet en dat je iedereen op het goede pad houdt

Coach-leerling in VO, 13 jaar


Als top geef ik je: dat je erg enthousiasts coached waardoor ik er ook met enthousiasme aan mee wilt doen!

Coach-leerling in VO, 13 jaar


Fijn dat we mochten eten in de klas, binnen bepaalde kaders.

Coach-leerling in VO, 15 jaar


Je kunt zien dat je het leuk vindt om les te geven en brengt dat enthousiasme over. Komt echt over.

Collega in VO, 51 jaar


Over Leren-plus Een leerling in staat stellen zichzelf te versterken

Neem vandaag nog contact op