Artikelen

De artikelen en downloads op deze pagina zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Ze zijn allemaal door wetenschappers geschreven. Overwegend met een positief kritische blik op actuele ontwikkelingen. De artikelen sluiten bovendien aan bij zaken die spelen in het onderwijs, of in de wetenschap en bij de beleefwereld van jongeren.

Leren-plus Economie Omgaan met geld Leeuwarden

Met de stijgende kosten zullen veel gezinnen het zuiniger aan moeten doen. Hoe breng je je kind de waarde van geld bij? De belangrijkste momenten in de financiële opvoeding op een rij..
Auteur: Anna van den Breemer

Logo Van twaalf tot achttien wetenschap

Jelle Jolles, emeritus hoogleraar Neuropsychologie, geeft tien redenen waarom lezen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jongeren. Daarom pleit hij voor een attitudeverandering ten aanzien van het lezen. Om te beginnen suggereert hij om met kracht in te zetten op leesbevordering als middel om kennis over de wereld op te doen en voor de persoonlijke groei en ontplooiing van jongeren.

Leren-plus artikelen en downloads wetenschappers

 

Wetenschappers Professor Jelle Jolles en Thijmen Sprankel hebben dezelfde missie: de wetenschap verbinden met de onderwijspraktijk. Lees er in de pdf De lerende leerling meer over.

De talige inslag van school werkt vaak niet voor ieder kind, een puberbrein is niet in staat een studieprofiel te kiezen en Frans direct na Engels blijkt neurologisch te vermoeiend. Het onderwijs sluit al met al niet goed aan bij de hersenontwikkeling van kinderen. Dat kan beter, zeggen wetenschappers Eveline Crone en Jelle Jolles.

Leren-plus artikelen en downloads wetenschappers

Binnen het hoger onderwijs is het ontwikkelen en toetsen van vaardigheden een veelbesproken thema. Maar welke kennis hebben we over de ontwikkeling daarvan, en wat doen de sectoren in het primair en voortgezet onderwijs daarmee? Een interview met onderwijseconoom Trudie Schils, Universiteit Maastricht.
Auteur: Eva Baaren