Leren-plus Basisvaardigheden rekenen en lezen

Basisvaardigheden, dit is moment

Het kan bijna niet aan je aandacht zijn ontsnapt: de discussie over basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld rekenen en lezen gaat weer rond in ons, om Mark Rutte te citeren, gave land. In een cyclus van 5 à 7 jaar zie je een dergelijke discussie voorbijkomen. Mopperende ouders, zoekende docenten en politici die elk vanuit hun eigen perspectief stellig hun zegje doen. Net als in andere discussies speelt ook in deze polarisatie helaas een nare, stemming makende rol. Want, in hoeverre is het noodzakelijk dat je kind ze bezit? En wat zijn dat dan “ze”, die basisvaardigheden?

Onderwijsinspectie

Volgens de site van de onderwijsinspectie zijn vaardigheden belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Tot zover helemaal mee eens. Om te vervolgen dat het onder meer gaat over taal (lezen, schrijven en mondeling), rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap (sociaal maatschappelijk). Daarmee geven ze een samenvatting van activiteiten die ik in het voortgezet onderwijs in min of meerdere mate al zie gebeuren. Er vind aan de ene kant kennisoverdracht plaats. Aan de andere kant wordt er, direct of indirect, gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. De verhouding tussen beide zal per school verschillen, alleen is het ene in mijn ogen onlosmakelijk verbonden met het andere. Zonder persoonlijke benadering, en daarmee invloed op de persoonlijke ontwikkeling, wordt kennisoverdracht erg lastig immers.

Ouders

Wat moet je als ouders dan nog met je vragen, zorgen en onduidelijkheden over de basisvaardigheden? Is het rekenniveau van jou kind ècht zo slecht als wordt beweerd op dit moment? En wat is het eventuele gevolg ervan? Zeker met de regelingen, financieel en niet-financieel, die minister Wiersma heeft aangekondigd mag je verwachten dat de school van jou kind je hierin in het nieuwe schooljaar gaat geruststellen. En als je daar aan twijfelt, loop er dan eens binnen om je vragen te stellen.

Basis met een reden

In het woord basisvaardigheden zit het woord “basis”, dat heeft een reden. Ze staan aan de basis van het leren van andere dingen. In die zin zijn ze dus essentieel voor de verdere schooltijd van je kind. Ook heb je ze nodig om andere vakken te kunnen halen. Een toets van het vak geschiedenis is gemakkelijker te halen als je over een aanzienlijke woordenschat beschikt en in staat ben om de hoofstukken die je moet leren te doorgronden. Voor vakken als natuurkunde en economie is reken- en wiskundevaardigheid een must. Kortom; voor jou als ouder is het belangrijk om goed zicht te hebben op het niveau van de basisvaardigheden van je kind.

In gesprek

Maar hoe doe je dat? Ga met je kind in gesprek om er een beter beeld van te krijgen, of stel vragen op school. Wat is de ervaring van je zoon of dochter met de lessen op school? Hoe kan je hem of haar het beste bij helpen thuis, of op een ander manier? Wat zijn de plannen op school naar aanleiding van de door de minister dit voorjaar aangekondigde regelingen? En wat levert dit je kind concreet op? Nu het nieuwe schooljaar bijna van start gaat is dit het moment om actie te ondernemen, in welke vorm ook. Kijk ook eens naar mijn trainingen Beter rekenen of Beter begrijpend lezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *