Leerproces

Leren leren, leerstrategien, slimme manieren om te leren, de feiten en fabels. Wetenschappelijk onderbouwd.

Economie: kennis en vaardigheden toepassen in context

Leren-plus Economie toepassen kennis en vaardigheden toepassen in context

In mijn vorige post heb je kunnen lezen wat je kind moet kennen en kunnen voor het vak Economie. Daaruit bleek dat het hebben van de juiste kennis en vaardigheden een belangrijke basis geeft voor meerdere vakken, waaronder Economie. Ook bleek dat er meer nodig is om die vakken succesvol af te kunnen sluiten. Bij economie […]

Economie: kennis en vaardigheden toepassen in context Lees verder...