Leren-plus Economie in Leeuwarden

Beter in economie

Veel leerlingen op de middelbare school, van vmbo tot onderbouw havo/vwo, vinden het  vak economie moeilijk. Is jouw kind een van hen? Kan hij wel wat extra les gebruiken over behoeften, arbeid en productie? Of uitleg over het leggen van relaties tussen begrippen en gebeurtenissen? Worstel zelf niet langer, maar schakel extra hulp in.

Heeft je kind moeite met Economie?


  • Kent hij veel begrippen maar loopt hij vast bij het leggen van verbanden?
  • Heeft je kind moeite met het maken van een juiste berekening?
  • Voelt je kind zich onzeker voor het eindexamen Economie?
  • Heeft je kind meer uitleg nodig om een voldoende voor Economie te halen?
Leren-plus Beter in economie Leeuwarden

Herken jij dit? Dan kan ik je helpen
Ik ben Marinka Asjes en graag leer ik jouw kind beter worden in Economie. Ik ben bevoegd docent Economie en sluit mijn trainingen zoveel mogelijk op de behoefte van de leerlingen aan. Maatwerk dus, waarbij we efficiënt met de tijd omgaan door iets wat hij al beheerst over te slaan of kort te behandelen en daardoor maximaal leerresultaat halen.

Leren-plus Beter in Economie Leeuwarden
Training Beter in Economie

Zelf aan de slag

Naast mijn uitleg, gaat je kind zoveel mogelijk zelf aan de slag met opdrachten. Dit kunnen opgaven uit eigen schoolboeken zijn of door ons ontworpen opdrachten. Een les duurt zestig minuten. Veel oefenen helpt om vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor het examenvak Economie, daarom is het belangrijk om minstens twee keer per week te komen.

Training Beter in Economie

Hoe geef ik de training?

Tijdens de lessen Beter in Economie behandel ik theorie, berekeningen en grafieken op basis van het examenprogramma. Je kunt dan denken aan rekenen, formules, grafieken en de economische theorie (met een hoog abstractieniveau). Door mijn leservaring weet ik welke onderdelen veel leerlingen lastig vinden zoals het lezen van grafieken, of het maken van pittige toets- en examenvragen. Daarvoor heb ik een stappenplan dat altijd werkt.

Training Beter in Economie

Bij Leren-plus in Leeuwarden

Tijdens de training Beter in Economie geef ik aansprekend les over begrippen bij economie, zoals consumptie, arbeid en productie, internationale ontwikkelingen, rekenen en overheid en bestuur. Ook leg ik uit hoe verhaalsommen werken zodat je kind het daarna helemaal zelf kan doen. Daarnaast komen rekenen, formules en grafieken aan bod. Mijn kracht is dat ik dat met humor doe en je kind uitdaag.

“Een goede econoom moet over een zeldzame combinatie van talenten beschikken….. Hij of zij moet in bepaalde mate een wiskundige zijn, een historicus, een staatsman en een filosoof; moet symbolen snappen maar praten in woorden; moet het specifieke overwegen in termen van het algemene; het abstracte en concrete in 1 vloeiende beweging doorgronden; het heden in de context van het verleden met het oog op de toekomst bestuderen.”
Johan Maynard Keynes, econoom (1883-1946)
Leren-plus Economie Begrijpend lezen Artikelen kranten

Waarom is begrijpend lezen belangrijk?

Goed begrijpend kunnen lezen is een must voor het vak en examen Economie. Daarom besteden we daar ook veel aandacht aan. Daarom nemen we economische krantenartikelen door en leer ik leerlingen relaties leggen, vragen beantwoorden over oorzaken en gevolgen. Daarbij kun je denken aan vragen als: als A afneemt, wat gebeurt er dan met B? Stijgt die of daalt die? En waarom?

Meer weten over een training die volledig gewijd is aan begrijpend lezen? Kijk dan voor meer informatie hier

Voor wie is de training Beter in economie?

Deze training is voor leerlingen van het eerste tot en met het vierde van het voortgezet onderwijs en mbo die zich onzeker voelen door alle economische begrippen, die moeite hebben met de verbanden leggen tussen de begrippen en gebeurtenissen. Maar ook leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die hun cijfer voor Economie willen verhogen.

Wat zijn de resultaten van de training?

Na deze training zijn de analytische en theoretische vaardigheden van je kind sterker ontwikkelt. Dit stelt ze in staat om zelfstandig complexere (examen-) opgaven op te lossen. Bij Economie èn bij veel andere vakken. En dat is een geweldige impulse  voor zijn/haar zelfvertrouwen.

Leren-plus De weg naar zelf leren

Heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact met me op.