Leren-plus Economie toepassen kennis en vaardigheden toepassen in context

Economie: kennis en vaardigheden toepassen in context

In mijn vorige post heb je kunnen lezen wat je kind moet kennen en kunnen voor het vak Economie. Daaruit bleek dat het hebben van de juiste kennis en vaardigheden een belangrijke basis geeft voor meerdere vakken, waaronder Economie. Ook bleek dat er meer nodig is om die vakken succesvol af te kunnen sluiten. Bij economie wordt vanaf leerjaar 3/4 van je kind verwacht dat ze de opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen in een context. Gezien de fase van ontwikkeling waarin leerlingen in die leerjaren zitten is het begrijpelijk dat dit voor sommigen een uitdaging is. Heb jij het idee dat dit ook voor jouw kind geldt? Lees dan snel verder! Als je begrijpt waar het gedrag van je kind vandaan komt ben je beter in staat om hem/haar te steunen immers.

Wat wordt bedoeld met context?

Volgens het examenprogramma van economie moet je kind in staat zijn om concepten toe te passen in verschillende contexten. Hiermee wordt kort gezegd bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn om theorieën, formules of rekenregels uit te voeren in de gegeven situatie. Een bij economie veel voorkomend voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde “verhaalsommen”. In eerste instantie is het belangrijk dat je kind de in de opgave beschreven situatie snapt, kan overzien. Dit gebeurt met behulp van begrijpend lezen van de gegeven tekst. Deze tekst, de context, kan bijvoorbeeld gaan over een persoon die een bedrijf aan het opstarten is en wil berekenen vanaf welk aantal verkopen hij winst gaat maken met zijn bedrijf.  Na het lezen van de tekst moet hij/zij zelfstandig vaststellen welke formule of theorie van toepassing zijn op de tekst (concept). Hij moet daarvoor kennis hebben, weten, welke formules en theorieën hij nodig heeft. Om ze vervolgens te kunnen gebruiken, toepassen van vaardigheden, in de opgave.

Wat is concreet en abstract denken?

Bij vakken als biologie en economie leert je kind dingen die niet direct waarneembaar zijn. Met andere woorden, ze staan verder van de eigen belevingswereld af.  Naar mate de hersenen verder zijn ontwikkeld is je kind beter in staat om naast deze concrete, meer zichtbare dingen ook dingen waar te nemen die verder van hem/haar af staan. Dit zijn de abstracte  dingen, zoals bijvoorbeeld economische theorieën.
Ter illustratie een praktijkvoorbeeld waarbij een beroep wordt gedaan op het abstractieniveau van je kind. Tijdens het geven van mijn lessen economie behandel ik op Vmbo, Havo en Atheneum de aandelen handel. Ondanks diverse en herhaaldelijke manieren van uitleggen, is het voor veel leerlingen in leerjaar 3 lastig om ècht te begrijpen hoe deze abstracte markt werkt.

Welke rol spelen de hersenen van je kind?

Volgens neuropsycholoog en neurowetenschapper Jelle Jolles zijn de hersenen van adolescenten, of zo je wilt pubers of tieners, werk in uitvoering. Hiermee doelt hij op het feit dat de hersenen tot circa het 25e levensjaar volop in ontwikkeling zijn. In de kindertijd ontwikkelen de hersenen “basisvoorzieningen” zoals bijvoorbeeld lopen, eten en slapen. Dit gebeurt door verbindingen te makken tussen verschillende delen in de hersenen. In de fase er na, vanaf circa 12 jaar, neemt de omvang van de hersenen af, het verbindingen maken blijft doorgaan, en gaat het brein slimmer werken.
In het hedendaagse onderwijs wordt vaak gesproken over de leerling als regisseur van zijn eigen leerproces. Uit onderzoek en op basis van mijn eigen ervaring blijkt dat lang niet elke leerling dat klaar voor is. Maar hoe kan je als ouder je kind in deze periode steunen, sturen en in inspireren? Onder andere door je in te leven in de belevingswereld van je kind. Stel vragen, toon belangstelling en ga het gesprek aan. Daarnaast is het herhaaldelijk geven van feedback effectief. Hierdoor begeleidt je je kind naar de wereld van volwassenen. Wil je meer weten? In zijn boek “Leer je kind kennen” legt Jelle Jolles uit hoe ouders hun kind in die periode kan steunen. 

Gebruikte bronnen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *